Charlotte Elgaard Christensen, fotojournalist, 26 år og fra Århus. I øjeblikket arbejder jeg for Dagbladet Børsen i København.
Det vigtigste for mig som fotograf er at kunne forstå det eller den, jeg fotograferer. Derved kan jeg arbejde med den følelse, som det pågældende omhandler og fange det i billedet.

Charlotte Elgaard Christensen, photojournalist, 26 years old from Aarhus, Denmark. At the moment I work for the Danish finial paper Dagbladet Børsen in Copenhagen, Denmark.
The most important thing for me as a photographer is to understand what I am photographing in such a sense, that I can translate the feeling or the emotion that I get from looking at it, into my pictures.

Contact:
Charlotte Elgaard Christensen
Skejby avenge 215
DK-8200 Aarhus N
Mobil: +45 26163405