Et ’STUDIE’ af en gruppe bøgetræer

Træerne står på en række og alligevel ikke, stammerne er groet helt eller delvist sammen. De står på en lille vold eller forhøjning i landskabet og er et ’landemærke’ på lokaliteten.

På en effektfuld måde fokuseres der på den nederste den del af træerne. Der opstår en form for dramatik - hvad findes der mellem rødderne eller bag de store huller i stammen?

På samme måde som her vist i naturen kan inspirationen herfra overføres til bonsaikunsten. Spændende og effektfuldt element til anvendelse ved opbygning af en skov eller et større eller mindre træ gruppe.
DE FIRE HVIDE MÆND

Disse kæmpe skulpturer der skuer ud over det uendelige hav har en utrolig effekt på mig.
Lysten efter det hin-sidens !
Hvad er der på den anden side og hvad findes der i mellem?

For mig er kunst noget der rør mig ud over det sædvanlige. På sammen måde med ’bonsaikunst’. Det er først kunst når det sætter tankerne igen og fører mig et sted hen.
Svend Wiig Hansens skulpturer står vest for Esbjerg ved Sædding lige ud for Fiskeri og Søfartsmuseet.

De fire skulpturer placeret højt på diget – skuende ud over havet

Skala - de er bare så store

Så store at man også kan bevæge sig i mellem

Hvad mon de kigger på ?

HOKI-ZUKURI – Broom style eller kosteform II

Min elm, ved ompotningen, foråret 2010. Træet er godt forankret til skålen således, at man ikke ved berøring kommer til at ødelægger de små fine nye rødder der kommer når foråret sætter inde.

Træet har gennem årene opbygget et kompakt rodnet med mange fine rødder - det er de yderste små rødder der optager vand og næring til træet. Nye rødder et podet på ’rodpodninger’ for at få mere harmoniske overfalde rødder / Nabari. De gamle tykke rødder et bearbejdet, flækket og udhulet, for at få dem ned i skala.

Roden beskåret. Elms rødder gror så meget, at den kræver ompotning hvert eller hvert andet år

Her ses rod podningerne samt bearbejdning af de ’gamle’ rødder

Træets krone foråret 2010

Træet umiddelbare efter ompotning, i ny skål, foråret 2010

HOKI-ZUKURI – broom style eller kosteform I

En vanskelig og speciel stilform med ’form som et træ’. Det er på mange måder sådan vi kender det - et klassisk træ der gror et sted, hvor der er plads til at kronen frit kan udvikle sig. Ikke så meget som vi ser træerne i skoven, men mere solitært i byrum, parker og i det åbne landskab.

Det er vanskeligt at finde egnede grundlag, så det kræver ofte tid og ’hård arbejde’, at opnå et godt resultat.

Stammen er i reglen ikke gennemgående, men deler sig i en mængde lige store grene. Grene som igen forgrener sig til mindre kviste og videre ud til de yderste skudspidser. Det er i høj grad den raffinerede grenopbygning, der gør stilformen til noget særligt.

Hvordan ?
Vælg et løvtræ, Elm eller Zelkova, med en passende stammetykkelse og nogle gode overflade rødder.
1. Sav et V- formet snit ned i stammen ca. 3 x stammetykkelsen over overkant rødder. Det gøres i det tidlige forår inden safterne begynder at stiger.
2. For at undgå fortykkelser omkring skudsætning fra snitfladen bindes der bast eller lignende omkring stammen. Dette for at tvinge tilvæksten til at ske ind mod centrum af stammen.
3. Under normale omstændigheder vil der fra snitfladen, mellem bark og ved, vælte frem med nye skud. Den første vækstsæson skal skuddene bare have lov til at gro – der kan ske en tilvækst på mere end 50 centimeter. Vend træet løbende således at det ikke altid er den samme side af træet der vender mod syd, hvorfra solen giver mest varme og lys.
4. Vinteren/det tidlige forår året efter skæres skuddene tilbage til 3-10 cm. Denne teknik fortsættes år efter år indtil grenene har den rigtigt tykkelse og området hvorfra skudsætningen sket er groet sammen eller fortykket så meget at træet fremstår harmonisk.


Ulmus glabra - storbladet elm, mere end 15 år som Bonsai. Skål Brian Albrigth. Grenopbygningen mangler stadigt detaljering – en bedre taper/mindre og mindre stammetykkelse fra rod til skudspids. For at undgå at den yderste del af grenene bliver for kraftige knibes skudspidserne så tidligt, at det kan gøres ned fingreneOmrådet omkring snitfladen skal bearbejdes. Det ser ikke rigtigt ud med en så stor fortykkelse fra skuden. Dette gøres ved en fortykkelse af stemmen i overgangen til kronen fx ved at tvinge grenene sammen mod centrum af stammen. En teknik jeg ikke har den store erfaring medDer arbejdes fortsat med synliggørelse og detaljering af overfalde rødder.

En af de mange opgaver jeg ser frem til i det tidlige forår……………………………

NATURE - inspiration ved vesterhavet

En stor del af min inspiration henter jeg fra Vesterhavet. Kystområdet her har en fantastik dramatik og er under konstant forandring. Få steder har vejret en så stor påvirkning på landskabet. Store mængder sand flyttes af vinden og ting skylder op på stranden.
Bag stranden i klitlandskabet findes en flora som på flere måder skiller sig ud fra det almindelige. Vejret er barsk og blæst sand og salt giver visse begrænsninger. Buske og træer er små og forkrøblede eller også er de der bare ikke.

Men der er mange andre spændende vækster - vækster der virkeligt skal vise sig frem for ikke at bliver overset.

Hvor ferskvand løber ud i havet opstår der nye muligheder for planter og dyr
Ved et vandløb snor en slyngplante sig rundt om et siv for at komme op til solen. Sjovt nok har visse arter bestemt sig for at sno sig højre om andre venstre om. Hvorfor mon det ?

En frøstand, tidligere på året en smuk blomst, ved et krat af lavt voksende pil

Der er ikke meget næring i jorden så planterne må lever af de sparsomme resurser der er til rådighed – små græsser, storkenæb, mosser mm ses over alt

EBA 2011 – a pine

Jeg er ret begejstret for dette imponeret fyrretræ. En Skovfyr ’Yamadori’ materiale fra Alperne måske. Træet ejes af Baudoin de Lorgeril fra Monaco.
Så meget dramatik med de fantastiske overfladerødder/ nebari (træet står solidt plantet på jordoverfladen - det er sjældent, at man ser så fin en nabari på yamadori materiale af skovfyr) en så kraftfuld en stamme, kraftige sidegrene og et fint arrangeret løv.

Jeg kunne godt ønske mig lidt mere plads til træet og lidt mere plads mellem træet og ledsagerplanten.

Et kraftfuldt og meget smukt Bonsaitræ !

Træet i sit udstillingsområdet

Den kraftfulde stamme dybt forankret i jorden

Grenenes krogede struktur og stammen

Grenene med løv

EBA 2011 – one of my favourite II

Det kan være fantastisk med store spetakulære bonsai, men det er ikke altid den ulitmative lykken.
Her vises et, efter min mening, meget spektakulære træ - en rødgran ca. 50 cm højt. Et enkelt grundlag som mange nok ville været gået forbi.

Men sikke en dramatik, man føler sig helt ført tilbage til naturen, et sted højt oppe i bjernene, med kongeørnen svævende på himlen over en.......