NATURE - inspiration ved vesterhavet

En stor del af min inspiration henter jeg fra Vesterhavet. Kystområdet her har en fantastik dramatik og er under konstant forandring. Få steder har vejret en så stor påvirkning på landskabet. Store mængder sand flyttes af vinden og ting skylder op på stranden.
Bag stranden i klitlandskabet findes en flora som på flere måder skiller sig ud fra det almindelige. Vejret er barsk og blæst sand og salt giver visse begrænsninger. Buske og træer er små og forkrøblede eller også er de der bare ikke.

Men der er mange andre spændende vækster - vækster der virkeligt skal vise sig frem for ikke at bliver overset.

Hvor ferskvand løber ud i havet opstår der nye muligheder for planter og dyr
Ved et vandløb snor en slyngplante sig rundt om et siv for at komme op til solen. Sjovt nok har visse arter bestemt sig for at sno sig højre om andre venstre om. Hvorfor mon det ?

En frøstand, tidligere på året en smuk blomst, ved et krat af lavt voksende pil

Der er ikke meget næring i jorden så planterne må lever af de sparsomme resurser der er til rådighed – små græsser, storkenæb, mosser mm ses over alt