LARIX DECIDUA - Lærk 1 - B

Lærk

Lærken her er et relativt simpelt grundlag opstartet, det tidlige forår 2011, på en demo i den lokale klub.

Træet ’disponeres’ - her tages de store beslutninger for træets fremtidige udformning, hvilke grene skal fjernes, er der grene der skal afbarkes og formes som dødt træ (jin og shari) og hvor og hvordan skal træets krone placeres og formes?

Grenene er bløde så det er realtivt enkelt. Det gøres ved hjælp af snørre eller lignende der fastholder grenene i de ønskede positioner. Snørren fjernes igen når det begynder at give mærker på barken. Herefter vil grenene i et vist omfang forblive på de positioner du har valgt.

Det vil dog være en proces der skal gentages løbende således at du til fulde kan styre træets design.Overflødige grene fjernes. De resterende grene og stammer udvælges med henblik på udformning af døde og levende grenpartier.

Grenpartier der fremover skal 'simulere' udgåede stammer og grenpartier afbarkes.

Dele af stammen afbarkes ligeså - bevidst i forhold til forholdet mellem døde og levende partier.

De sidste barkrester fjernes, trævler af ved fjernes, hvor det er ønskeligt og træets flexibilitet afprøves.

Døde grenpartier formes (spændes sammen) så de harmonere med resten af træet. Der tyndes ud i grenene til kronen og enkelte grene snørres. Træet skal nu have ro inden arbejdet fortsætter foråret 2012.

Inspiration fra en gran/et 'japansk mesterværk'.